KHIFHallen                          

Hallens historie     Formålsparagraf     Bestyrelse     Årsberetning

BESTYRELSE
 
Erik Vestergaard-Hansen Erik Vestergaard-Hansen
Tlf.: 86 28 93 47
E-mail: evh@vestergaard-hansen.dk
Lars Viberg Lars Viberg
Mobil: 26 30 23 94
E-mail: viberg@hotmail.dk
Susanne Kjær Susanne Kjær
Mobil: 21 67 37 33
E-mail: susanne.kjaer@youmail.dk
Peter Fredberg Peter Fredberg
Mobil: 26 28 23 78
E-mail: fredberg@oncable.dk
Hans Tranberg Hans Tranberg
Mobil.: 21 63 58 11
E-mail: ht1948@gmail.com

Crasser Supl.
Carsten Christensen
Tlf.: 86 28 81 79
E-mail: crasser@mail.dk

Fælles e-mail: info@khifhallen.dk
(Alle i bestyrelsen modtager din mail fra ovenståde mail-adr.)